VD-byte på 3GIS

Mats Comstedt blir ny vd på 3GIS (3G Infrastructure Services AB) då Magnus Hartman lämnar vd-posten efter fem år.
Mats kommer närmast från en roll som CTO på 3GIS och börjar sin nya tjänst den 1 mars.

- Magnus har gjort ett utmärkt arbete med att utveckla vårt gemensamma nät och bolag och nu när 3GIS är i en mer förvaltande fas väljer Magnus att gå vidare. Det är då naturligt att Mats tar över ansvaret för 3GIS, för att säkerställa att både 3 och Telenor även fortsättningsvis kan erbjuda ett stabilt och tillförlitligt 3G-nät runt om i landet,
säger 3s respektive Telenors vd, Johan Johansson och Patrik Hofbauer i en gemensam kommentar.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Magnus Hartman eller Mats Comstedt.

Vår uppgift är att bygga, underhålla och förvalta kundupplevelsen i Telenors och 3:s gemensamma 3G nät utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona.

3G Infrastructure Services AB (3GIS) grundades 2001 och är ett fristående samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB). Initialt bestod 3GIS uppdrag i att leverera 3G täckning i enlighet med de svenska licenskraven, vilket var ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid.
I takt med att nätet byggts ut och mobilanvändandet av tal och data ökat så har vi gått från att vara ett byggbolag till att bli en nätoperatör med fullt ansvar för drift och underhåll, vilket innebär vidareutveckling av nätet genom ökad kapacitet, ökad täckning och ny funktionalitet med ett tydligt mål: att erbjuda våra ägares kunder marknadens bästa tjänstetillgänglighet.