Vår uppgift är att bygga, underhålla och förvalta kundupplevelsen i Telenors och 3:s gemensamma 3G nät utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona.

3G Infrastructure Services AB (3GIS) grundades 2001 och är ett fristående samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB). Initialt bestod 3GIS uppdrag i att leverera 3G täckning i enlighet med de svenska licenskraven, vilket var ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid.
I takt med att nätet byggts ut och mobilanvändandet av tal och data ökat så har vi gått från att vara ett byggbolag till att bli en nätoperatör med fullt ansvar för drift och underhåll, vilket innebär vidareutveckling av nätet genom ökad kapacitet, ökad täckning och ny funktionalitet med ett tydligt mål: att erbjuda våra ägares kunder marknadens bästa tjänstetillgänglighet.