Huvudkontor / Besöksadress

3G Infrastructure Services AB
St Eriksgatan 117, 3 tr.
113 43 Stockholm
08-410 17 300

Postadress

3G Infrastructure Services AB
Box 45064
104 30 Stockholm

Faktureringsadress

3G Infrastructure Services AB
c/o Klara Consulting AB
Mailbox 375
111 73 Stockholm

Press och mediarelaterade frågor

ceo@3gis.net

Frågor från kommun eller myndighet

etablering@3gis.net

Fakturafrågor

finance@3gis.net

Frågor om 3GIS anläggningar

020-344 722
forvaltning@3gis.net

Frågor om inplaceringar i 3GIS anläggningar

inplaceringar@3gis.net

Tillstånd att driftsätta en repeater i 3GIS nät

repeater@3gis.net
Ansökan, Ladda ner pdf

Vindkraftsärenden

windpower@3gis.net

Övriga frågor

info@3gis.net