Hur 3G-nätet fungerar

När någon ringer till dig eller skickar ett meddelande till din mobiltelefon överförs det via en ledning (trådburet) eller bärvåg (trådlöst) till en basstation, som skickar informationen vidare med radiovågor. En basstation kan samtidigt överföra information i flera frekvenskanaler inom respektive frekvensband. Det 3G-nät (UMTS) som 3GIS ansvarar för använder radiosignaler med en frekvens på runt 2100 MHz. Andra nät, som 2G (GSM) och 4G (LTE), använder flera olika frekvensband från 450 MHz till 2600 MHz.
För taltrafiken i 3G-nätet används så kallad kretskopplad överföring (circuit switching). Det innebär att du helt belägger linjen när du pratar i telefon. Linjen är inte ledig förrän du lägger på. Datatrafiken däremot överförs "paketkopplat" (packet switched) istället, vilket innebär att data delas upp i små "paket" som skickas när det finns utrymme i linjen och sedan plockas ihop vid slutmålet blixtsnabbt utan att det märks. I 3G-nätet kan du samtidigt prata i telefon, ta emot datatrafik som t ex email och surfa på internet samtidigt.
Kapacitet och täckning
Den teknik som ligger till grunden för 3G-nätet utvecklas ständigt vilket t ex innebär att 3G-standarden över tid stödjer en allt högre dataöverföringshastighet. Samtidigt har mängden trafik i nätet ökat i takt med användningen av mobila datatjänster som t.ex. strömmande medier (film och musik). För 3GIS innebär detta att vi måste tillföra både ny kapacitet och ny funktionalitet i nätet för att kunna hantera både ökad trafikvolym och högre dataöverföringshastigheter.
Ny kapacitet tillförs t ex genom att installera mer kraftfulla basstationer i befintliga siter och öka kapaciteten i de radiolänkar och fiberförbindelser som förbinder basstationerna med varandra.