Drift och underhåll

För att uppnå vår höga kvalitet och tillgänglighet övervakar vi nätet och rättar till problem alla dagar alla tider på dygnet. Telekomutrustningen skickar larm vid olika typer av fel och dessutom används ett stort antal kvalitetsmått, som t.ex. visar om många kunder tappar sina samtal. Driftcentralen, som ständigt är bemannad, tar emot larm och prioriterar och åtgärdar problemen. För vissa problem krävs en djupare teknisk undersökning och/eller att tekniker åker ut där utrustningen står. Tekniker finns ute i landet och är tillgängliga dygnet runt för arbete på alla platser där vi har utrustning. Driftorganisationen har ett mycket tätt samarbete med ägarnas driftorganisationer, och våra informationssystem är integrerade med varandra.
Ytterligare en informationskälla om problem kommer från kunder som kontaktar kundtjänsten hos någon av våra ägare. I så stor utsträckning som möjligt delar vi information med våra ägare så att kundtjänsterna kan ge direkt information till kunderna om fel och begränsningar, men när problem misstänks bero på nätet och inte förklaras av kända fel eller begränsningar utreder vi och åtgärdar problemen. Kundproblemen kan bero på fel i nätet, men också på kapacitetsbrist eller försämrad täckning och då använder vi den informationen för beslut om förbättringar i nätet som beskrivs i avsnittet Hur 3G-nätet fungerar.
Vi arbetar också förebyggande med underhåll av både telekomutrustning och andra delar av nätet. Det innebär bl.a. uppgraderingar av programvara för att rätta fel, på samma sätt som görs för datorer. Vi underhåller också regelbundet kylanläggningar, kontrollerar master, byter batterier för backup osv. Utöver tekniskt underhåll hanterar vi ett mycket stort antal hyresavtal och liknande eftersom vi arrenderar mark för bodar och master/torn, är medlemmar i vägföreningar, hyr vindsutrymmen osv. Vi har också ett omfattande samarbete med andra operatörer och hyr platser i deras bodar och master/torn och hyr också ut vårt eget utrymme på samma sätt.